اخبار و رویدادها

با حضور رئیس پارک و علم و فناوری خراسان رضوی توافق‌نامه سه جانبه ایجاد و راه‌اندازی مرکز رشد کارآفرینی روستایی در روستای بهانگر میان این پارک، دانشگاه حکیم سبزواری و بنیاد غیردولتی حامی ارزش‌آفرینان به امضا رسید.

امسال هم در مراسم جایزه علمی نادهی میزبان کودکان و معلمان و مربیان همراه آنها بودیم و موفق شدیم تا سهم اندکی در همراهی و تشویق آنها بر عهده بگیریم.

به گزارش خبرآنلاین مراسم جایزه علمی نادهی برای حمایت از کودکان نخبه روستایی فردا چهارشنبه در «عمارت بی بی» در کنار قلعه تاریخی نادهی روستای مهر شهرستان داورزن برگزار می شود.

شاید انتظار از نامگذاری این روزها همین باشد که بگوییم ۲۸ سال پیش که ۱۵ مهر را بنام ”روستا“ نامگذاری کردند، نگاه تازه ای به روستا و روستانشینان در کشور پایه ریزی شد و تلاش برای شناخت علمی و دقیق تر از روستا آغاز گردید.